Menu
Wykonano przez:
SpaceDEV, projektowanie stron www

Regulamin Domu Wypoczynkowego U Ciwersa

Prosimy Państwa o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym Domu Wypoczynkowym U Ciwersa. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku.

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, e-mailem (uciwersa@gmail.com) lub przez sytem rezerwacji on-line

 • rezerwację dokonuje się na osobę i ewentualnie firmę, która będzie dokonywać płatności.
 • wpłaty dokonać 3 dni od momentu wstępnej rezerwacji lub w terminie uzgodnionym na numer konta (podane w kontaktach)
 • rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu przedpłaty 30% za pobyt na konto podane w kontaktach. Wpływ zadatku potwierdzimy e-mailem lub sms-em.
 • nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji
 • jednocześnie wpłata zadatku równa się z akceptacją warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji w razie rezygnacji zadatek jest bezzwrotny.
 • Jeżeli między stronami nie została podpisana umowa regulująca kwestię anulowania, chcąc powiadomić hotelarza o rezygnacji podróżny indywidualny powinien to zrobić w terminie 30 dni przed przybyciem.
 • doba zaczyna się o godz.16.00 od obiadokolacji, a kończy się po śniadaniu 11.00 w dniu wyjazdu

2. Po zakwaterowaniu w dniu przyjazdu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt(wystawiamy fakturę VAT) i opłatę klimatyczną. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku , w celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, z przyczyn osobistych pobrana należność nie podlega zwrotowi. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

4. Każdy z Państwa otrzymuje z kluczem do pokoju również klucze do drzwi wejściowych głównych. Prosimy o zamykanie za sobą , oraz nie podawanie osobom postronnym kluczy.

5. W momencie, gdy otrzymujecie Państwo od nas klucz do pokoju, stajecie się gospodarzami tego pokoju. Prosimy o zachowanie porządku i czystości zarówno w pokoju jak i w oddanej do Państwa dyspozycji łazience, świetlicy, kącika dla małych dzieci. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Mile widziane jest obuwie na zmianę.

6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w domu, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. W przypadku zagubienia kluczy, koszt dorobienia kompletu wynosi 50zł. Gość powinien zawiadomić właściciela pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Prosimy o nie dokonywanie napraw we własnym zakresie.

7. Prosimy o zachowanie ciszy od 23:00 do 6:00 rano

 • osoby odwiedzające, nie zameldowane, mogą przebywać w pokojach do godz.22.00, po uprzednim powiadomieniu właścicieli domu
 • zachowanie gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług.
 • w pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku.
 • parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 • w obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich i wnoszenie nart do pokoi. Należy przechowywać sprzęt w miejscu do tego przeznaczonym.
 • za dodatkowa opłatą ustaloną według cennika przyjmujemy Gości ze zwierzętami domowymi jeżeli zwierzęta są zaszczepione i spełniają warunki określone przez Państwowe Służby Weterynaryjne. Zakaz wprowadzenia zwierząt na świetlicę i stołówkę.
 • Prosimy o nie wynoszenie jedzenia i naczyń poza jadalnię. Istnieje możliwość zamówienia drugiego śniadania za dodatkowa opłatą.

8. Dom „U Ciwersa” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatera prywatna).

 • wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w recepcji.
 • ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych
 • zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na usługi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie przez natychmiastowe podjęcie czynności zapewniających usunięcie usterek technicznych i porządkowych
 • naprawę urządzeń podczas nieobecności Gościa lub w jego obecności, jeśli wyrazi takie życzenie

9. Dla bezpieczeństwa państwa pobytu obiekt jest chroniony i monitorowany. Jednak obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa przeciwpożarowe w pokojach zabronione jest używanie grzałek, grzejników, żelazek, urządzeń gazowych i innych podobnych urządzeń elektrycznych stanowiących stałego wyposażenia pokoju (za wyjątkiem suszarek do włosów, maszynek do golenia i zasilaczy RTV oraz komputerowych).

11. Przy grupach zorganizowanych-klas szkolnych obowiązuje pisemne potwierdzenie rezerwacji. Rezygnacja z rezerwacji powinna być również zgłoszona na piśmie nie później niż 30 dni przed planowanym przyjazdem grupy( dotyczy grup powyżej 25 os.

12. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż ,klient pokrywa 30% planowanych wydatków.

13. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

Z góry dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domu. Życzymy miłego wypoczynku.

Polityka prywatności

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) Administrator Danych Osobowych Informuję, iż:

1. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są przez firmę U Ciwersa , ul. Grapa 34, 34- 405 Białka Tatrzańska w związku z oferowanymi usługami w Rodzinnym Domu Wypoczynkowy u Ciwersa, z siedzibą ulica Grapa 34, 34-405 Białka Tatrzańska.

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Administratora jest: Maria Dziubas, prowadzący działalność gospodarczą (CEIDG ) pod nazwą: U CIWERSA Maria Dziubas, z siedzibą przy ulicy Grapa 34, 34-405 Białka Tatrzańska, NIP 7361090011, REGON 491857390

3. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się pod numerem telefonu: 18 26 544 75 lub mailowo pod adresem e-mail: uciwersa@gmail.com

4. Cel przetwarzania danych:
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Gość jest stroną – tj. umowy najmu pokoju wraz z towarzyszącymi usługami

Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w celu:

 • zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w tym w szczególności do wystawienia faktury;
 • do realizacji umowy gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 • dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

5. Rodzaj danych osobowych:

Wypełniając dane w formularzu kontaktowym, korzystając z rezerwacji online lub rezerwacji telefonicznej lub w inny sposób rezerwując pokój w obiekcie U Ciwersa należy podać dane osobowe ( imię i nazwisko), adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowy oraz inne dane niezbędne do wykonania usługi, w tym obliczenia i uwzględnienia zniżek (mogą nimi być m. in. ilość osób: pełnoletnich, dzieci oraz ich wiek).
Rezerwacja wymaga również podania terminu zameldowania i wymeldowania.

5. Podanie przez Gościa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

6. Administrator danych osobowych nie zbiera danych wrażliwych.

7. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Gościa do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Gość zawarł z Administratorem. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody będą przechowywane przez Administratora przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba, że Gość skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. usług IT, księgowe, prawne, marketingowe. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

9. Prawa gości.

Gościom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do swoich danych osobowych,. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
W tym celu należy kontaktować się z Administratorem zgodnie z pkt 3 niniejszego regulaminu.

10. Pani/ Panu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

13. Administrator danych osobowych podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych naszych klientów.

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...